1

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 1

1:1 Gezegend de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters,
1:2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van YAHWEH en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
1:3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.
1:4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
1:5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
1:6 Want YAHWEH kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Share