Lied 121

Lied (Psalm) 121

Yâ-hwéh bewaart Zijn volk

1. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 2. Mijn hulp is van Yâ-hwéh, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 3. Hij zal je voet niet laten wankelen, je Bewaarder zal niet sluimeren. 4. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 5. Yâ-hwéh is je Bewaarder, Yâ-hwéh is je schaduw aan je rechterhand. 6. De zon zal je overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 7. Yâ-hwéh zal je bewaren voor alle kwaad, je ziel zal Hij bewaren. 8. Yâ-hwéh zal jouw uitgaan en je ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 120 | Psalmen | Psalm 122

Share