58

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 58

58:1 Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters? Oordeelt u billijk, mensenkinderen?
58:2 Veeleer bedrijft u onrecht in uw hart; uw handen wegen geweld af op de aarde.
58:3 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot.
58:4 Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif; zij zijn als een dove adder, die zijn oren dichtstopt,
58:5 die niet wil luisteren naar de stem van de bezweerder, van hem die kundig bezweringen doet.
58:6 O Elohim, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, o Yahweh.
58:7 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn.
58:8 Laten zij vergaan als een smeltende slak; laat hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon niet zien.
58:9 Voordat uw kookpotten de doornstruik voelen, zal Hij hen als in brandende toorn levend wegvagen.
58:10 De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet; hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
58:11 De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige! Ja, er is een Elohim Die op de aarde recht doet!

Psalm 57 | Psalm 59

Share