Een slotopmerking

van de voorzitter van ‘Dertig Dagen’

page48_gardens

De afgelopen 9 jaar ben ik verantwoordelijk geweest voor de samenstelling van de internationale versie van het ‘Dertig Dagen’-gebedsboekje en alle bijbehorende zaken. Ik wil je bedanken voor al je gebeden. Velen van jullie zijn meerdere jaren bij het project betrokken geweest. Er is veel vooruitgang geboekt bij het verspreiden van de naam van Jezus Christus onder moslims in de hele wereld. Het project ‘Dertig Dagen’ heeft daar een rol in gespeeld. God doet geweldige dingen.
Onlangs ben ik meer te weten gekomen over het leven van Mahesh Das, die later bekend werd onder de naam Birbal (1528-1586). Deze man klom op tot eerste minister aan het hof van de Indiase Mughal, keizer Akbar de Grote. Birbal had eigenschappen die zeker gewaardeerd zouden worden in de moslimcultuur. Hij beschikte over wijsheid en vernuft, een opmerkelijke combinatie. Hier is een voorbeeld (Er zijn verschillende versies van dit verhaal):

page48_Akbar

Akbar

Op een dag kuierde Akbar samen met Birbal wat rond in zijn paleistuinen. Er vlogen heel wat kraaien rond en de koning vond het een mooi schouwspel. Hij vroeg aan Birbal: ‘Hoeveel kraaien zijn er eigenlijk in mijn koninkrijk?’ Birbal dacht een moment na en zei toen: ‘Er bevinden zich 95.463 kraaien in uw koninkrijk, mijn heer.’ ‘Hoe weet je dat zo zeker?’, vroeg de koning. ‘U kan ze laten tellen, mijn heer,’ zei Birbal. Waarop de koning weer vroeg: ‘En wat als het er minder zijn?’ Birbal antwoordde meteen: ‘Dat betekent dat de andere kraaien naar aangrenzende koninkrijken zijn gevlogen om hun familie te bezoeken.’ ‘En als het er méér zouden zijn?’ ‘Dan betekent het dat andere kraaien op bezoek zijn in uw koninkrijk, mijn heer.’

De wijsheid en de geestigheid van deze man bevielen Akbar en hij sloot hem in het hart. Er wordt gezegd dat Akbar jaren later verscheidene maanden rouwde nadat Birbal was omgekomen in een veldslag in Afghanistan.

page48_Birbal

Birbal

Hij miste zijn vriend enorm. Jaren eerder, in gelukkiger tijden, gebeurde het dat Birbal tijdens een jachtpartij achterna gezeten werd door een wilde olifant. Het enorme dier had Birbal bijna te pakken en zou hem ongetwijfeld verpletterd hebben. Maar op het laatste moment verscheen Akbar met zijn paard voor de woedende olifant. Het verhaal gaat dat het dier zó verbijsterd was door de moedige houding van Akbar dat hij zich omdraaide en wegvluchtte. Zijn eigen leven riskerend, redde hij dat van zijn vriend. Wij die in Jezus Christus geloven, kennen Iemand die zijn leven voor ons gaf.
Vriendschappen zijn essentieel om het evangelie door te geven. Ik wil je aanmoedigen om bevriend te raken met moslims en hen in je hart te sluiten. Morgen is het vrijdag. Wil je samen met mij de komende weken op vrijdag blijven bidden voor moslims? Misschien wel het hele jaar lang? Op deze manier blijf je bij hen betrokken en help je om hun leven te redden voor de eeuwigheid. Op onze website kan je extra gegevens en middelen vinden die je kunnen helpen bij je gebed op de vrijdagen.

Victor, voorzitter van de coördinatoren van ‘Dertig Dagen’

Gebed
Vandaag bid ik voor de mensen die wereldwijd de ‘Dertig Dagen’-campagne coördineren. Een volledige lijst van onze vestigingen en contactpersonen vind je op onze website www.30-days.net. Veel coördinatoren hebben al een aantal jaren bijgedragen aan de samenstelling en verspreiding van deze gebedslectuur. Sommigen van hen lopen daarbij een aanzienlijk risico; sommigen zijn mijn vrienden. Elk jaar weer staan ze voor de taak om uiteenlopende problemen te overwinnen, zowel op geestelijk als op praktisch gebied. Misschien wil je ook nadenken over een financiële bijdrage aan dit gebedsproject. Je kan in dat geval een bijdrage overmaken aan het kantoor van ‘Dertig Dagen’ in je land. We zijn zeker van plan om in augustus 2011 weer ‘Dertig Dagen’ te bidden voor moslims, waar ook ter wereld. Het zal de 20e keer worden dat we tijdens de ramadan voor hen bidden. We hopen dat je ook dan weer met ons mee zult bidden.

Share