87

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 87

87:1 Zijn fundament rust op de heilige bergen.
87:2 Yahweh heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob.
87:3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van Elohim! Sela.
87:4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Ethiopiër: die zijn daar geboren.
87:5 Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.
87:6 Yahweh telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. Sela.
87:7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!

Psalm 86 | Psalm 88

Share