Lied 87

Lied (Psalm) 87

1. Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de zuivere bergen. 2. Yâ-hwéh heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob. 3. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van Yâ-hwéh! Sela. 4. Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Ethiopiër: die zijn daar geboren. 5. Van Sion wordt gezegd: “Man voor man is erin geboren.” De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. 6. Yâ-hwéh telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: “Deze is daar geboren.” Sela. 7. De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: “Al mijn bronnen zijn in u!”

Psalm 86 | Psalmen | Psalm 88

Share