15

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 15

15:1 Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.
15:2 De tong van wijzen maakt kennis goed. maar de mond van dwazen vloeit over van dwaasheid.
15:3 De ogen van Yahweh zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.
15:4 Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.
15:5 Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.
15:6 In het huis van een rechtvaardige is grote rijkdom, maar in het inkomen van een goddeloze is verval.
15:7 De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen.
15:8 Het offer van goddelozen is voor Yahweh een gruwel, maar het gebed van oprechten is Hem welgevallig.
15:9 De weg van een goddeloze is voor Yahweh een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief.
15:10 Vermaning is onaangenaam voor wie het pad verlaat, en wie bestraffing haat, zal sterven.
15:11 Graf en verderf liggen open voor Yahweh – hoeveel te meer de harten van de mensenkinderen.
15:12 Een spotter houdt niet van wie hem terechtwijst, naar wijzen gaat hij niet.
15:13 Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig.
15:14 Een verstandig hart zoekt kennis, maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid.
15:15 Alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd.
15:16 Beter is weinig met de vrees voor Yahweh, dan een grote schat met verwarring erbij.
15:17 Beter is een schotel groente waar liefde is, dan een gemeste os met haat erbij.
15:18 Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt onenigheid.
15:19 De weg van een luiaard is als een doornhaag, maar het pad van oprechten is welgebaand.
15:20 Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze mens veracht zijn moeder.
15:21 Dwaasheid is blijdschap voor een mens zonder verstand, maar iemand met inzicht houdt de rechte weg.
15:22 Plannen falen, als er geen overleg is, maar door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.
15:23 Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
15:24 Het pad ten leven voert voor een verstandige omhoog, om de hel beneden te ontwijken.
15:25 Het huis van hoogmoedigen vaagt Yahweh weg, maar de grenssteen van een weduwe zet Hij vast.
15:26 De plannen van een kwaaddoener zijn voor Yahweh een gruwel, maar lieflijke woorden zijn rein.
15:27 Wie op winstbejag uit is, stort zijn huis in het ongeluk, maar wie omkoopgeschenken haat, zal leven.
15:28 Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal, maar de mond van goddelozen vloeit over van kwaad.
15:29 Yahweh is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.
15:30 Het licht in de ogen verblijdt het hart, een goed gerucht verkwikt de beenderen,
15:31 een oor dat naar de bestraffing ten leven luistert, zal te midden van wijzen overnachten.
15:32 Wie vermaning verwerpt, veracht zijn leven, maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand.
15:33 De vrees voor Yahweh is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.

Spreuken 14 | Spreuken 16

Share