90

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 90

90:1 Yahweh, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.
90:2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U Elohim.
90:3 U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
90:4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.
90:5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
90:6 in de morgen bloeit het en komt het op, ’s avonds wordt het afgesneden en het verdort.
90:7 Want wij vergaan door Uw toorn, door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
90:8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
90:9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte.
90:10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
90:11 Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?
90:12 Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.
90:13 Keer terug, o Yahweh, hoelang nog? Laat het U berouwen over Uw dienaren.
90:14 Verzadig ons in de morgen met Uw barmhartigheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.
90:15 Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.
90:16 Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen.
90:17 De lieflijkheid van Yahweh, onze Elohim, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Psalm 89 | Psalm 91

Share