Job 35

Job 35

Derde deel van de toespraak van Elihu

1. Verder antwoordde Elihu en zei: 2. Beschouw je dat als recht, dat je gezegd hebt: Mijn gerechtigheid is meer dan die van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`? 3. Want je zegt: Wat baat het je? In welk opzicht geeft dit mij meer voordeel dan wanneer ik zondig? 4. Ík zal met woorden antwoord geven, en je vrienden met je. 5. Kijk naar de hemel en zie, en aanschouw de wolken, die hoger zijn dan jij. 6. Als je zondigt, wat doe je dan tegen Hem? Als je overtredingen talrijk zijn, wat doe je Hem daarmee aan? 7. Als je rechtvaardig bent, wat geef je Hem daarmee, of wat ontvangt Hij uit jouw hand? 8. Je fouten zouden zijn tegen een man zoals jij, en je rechtvaardigheid zou zijn ten bate van een mensenkind. 9. Vanwege de vele verdrukkingen laten zij de onderdrukten om hulp roepen; zij schreeuwen het uit vanwege de arm van de groten. 10. Maar niemand zegt: Waar is Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, mijn Maker, Die psalmen geeft in de nacht? 11. Die ons meer wijsheid bijbrengt dan de dieren op de aarde, en ons wijzer maakt dan de vogels in de lucht? 12. Daar roepen zij, maar Hij antwoordt niet, vanwege de trots van de kwaaddoeners. 13. Zeker zal Yâ-hwéh Yâhuwshúa` de leugen niet verhoren, en de Almachtige zal die niet aanschouwen. 14. Zo is het ook wanneer je zegt dat je Hem niet waarneemt. Er is echter een rechtszaak voor Zijn aangezicht, wacht dan op Hem. 15. Welnu, omdat Zijn toorn niet gestraft heeft, en omdat Hij weinig aandacht aan de dwaasheid heeft geschonken, 16. heeft Job met vluchtigheid zijn mond geopend, en zonder kennis woorden vermenigvuldigd.

Job 34 | Job | Job 36

Share