De sjiitische verwachting van de Eindtijd

Sjiitische moslims vormen een minderheid binnen de moslimgemeenschap: 10 tot 15% van het totale aantal moslims over de hele wereld. Kort na Mohammeds onverwachte dood in 632 n.C. scheidden zij zich af van de heersende stroming binnen de moslimgemeenschap. De reden voor hun afscheiding was het feit dat zij anders aankeken tegen de vraag wie Mohammed zou moeten opvolgen als leider van alle moslims. De meerderheid, de latere soennieten, zag als opvolger de meeste capabele militaire leider, die ook deel uitmaakte van de stam van Mohammed, de Quraysh. De minderheid, later de sjiieten genaamd, vond dat alleen een afstammeling of een naaste verwant Mohammed zou kunnen opvolgen. Ten tijde van Mohammeds dood was er echter geen zoon of neef die daar voor in aanmerking kwam. Zijn zonen waren allemaal al eerder overleden en zijn 2 kleinkinderen (Hassan en Hoessein) waren op dat moment nog te jong.

Gebed

  • Alleen al in Iran zijn naar schatting 200 000 sjiitische mullahs (geestelijke leiders) en in Irak nog eens duizenden. Zij spelen een belangrijke rol in hun eigen gemeenschap en in de maatschappij als geheel. Ze leren het volk vertrouwen te stellen op de toekomstige Mahdi en om veel geloofsijver op te brengen voor de islam. Ik bid voor deze leiders dat zij de ware, levende Messias zullen leren kennen: Jezus Christus (Handelingen 6:7).
  • De Messias is de enige, absolute hoop voor een wereld die uitziet naar vrede en gerechtigheid. De Bijbel belooft ons dat ‘de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken’ (Jesaja 11:9 en Habakuk 2:4). We mogen uitzien naar ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’ (2 Petrus 3:13). Ik bid dat de ogen van de miljoenen sjiitische Iraniërs en Irakezen geopend worden voor de levende Messias, die zal heersen en die de ware hoop van de wereld is.
    Share

Laat een reactie achter