Wie zijn de aliens? Extraterrestrials (Buitenaardsen)?

Neologismen zijn een zeer nuttig instrument om de mening van mensen te veranderen. Zodra een nieuw woord wordt toegepast op een oud begrip, kunnen nieuwe regels en definities de dingen totaal anders doen lijken, en feiten worden gemakkelijk genegeerd. Voorbeeld: oud woord: draken. Neologisme: dinosaurussen. Oud woord: bezeten door demonen. Neologisme: meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Maar deze is gigantisch: Oud woord: demonen. Neologisme: aliens/extraterrestrials. Spot er niet mee, de meest wijzen daarbuiten beseffen dit ook.

Zijn aliens dan buitenaardsen? Nee, demonen werden geschapen door hun heer, de tegenstander, algemeen bekend onder zijn Hebreeuwse vertaling, sâtâ´n. Zij hebben voertuigen die bekend staan als UFO’s. Zij hebben verschillende soorten, en zij zijn het niet allen met elkaar eens, omdat hun baas in het begin der tijden op een leugen werd betrapt, toen satan zei “Ik ben de Almachtige (God) en er is geen ander vóór mij”, liet Yâhuwshúa` Zich door hen allen zien. Zij waren verdeeld, omdat satan geen geloofwaardige verklaring had.

Buitenaardse wezens hebben diplomatieke betrekkingen met de wereldregeringen, in het geheim. Deze regeringen blijven dus UFO’s ontkennen totdat de tijd rijp is, omdat deze demonen van plan zijn de godheden te worden van de toekomstige wereldregering, met satan aan de top, publiekelijk bekeken en aanbeden. En hun woordvoerders dringen er bij de regeringen op aan hun betrekkingen met deze buitenaardse wezens toe te geven, en stellen voor bevriend met hen te raken en te hopen op genezing van de ziekten waaraan de vuile lichamen (stoffelijke mensen) lijden die deze boogschutters zelf voor mensen maken. De crises en problemen die zij zelf creëren zullen worden “opgelost”. satan heeft een station op Antarctica dat een opening naar Sh’ówl bewaakt, waar demonische vaartuigen in en uit kunnen vliegen. Admiraal Byrd schreef in een dagboek dat hij daar hun “baas” ontmoette en een boodschap kreeg voor de regeringen van de wereld. En nu zien we dat veel regeringen de lijnen van Antarctica hebben getrokken om het als een taart te verdelen, en vreedzaam satans station daar te beschermen, terwijl ze relaties onderhouden met zijn “aliens”, demonen.

satan is het beu om zich te verbergen, zijn trots maakt dat hij uit de kast wil komen. satan heeft al met succes alle wereldreligies veranderd en geëvolueerd, vooral het christendom, om hem voor 99% te aanbidden, en alles wat er nog overblijft, die 1%, is dat hij daadwerkelijk naar buiten komt en zichzelf presenteert als degene die het christendom zo heeft geëvolueerd om hem te aanbidden. En satan zal er een Joodse draai aan geven, door hen te dwingen zich aan te sluiten bij hun aanbidding van hem met materiële slachtoffers, gebracht in een valse materiële tempel, waarin een valse gezalfde gehuisvest is, die zijn bedrieger is, satans persoon, en die zijn eigen Torah-wetten verkondigt, die massale schriftvervalsingen zijn van wat Yâ-hwéh in de Schriften heeft gezegd. En hij zal zijn demonen, “aliens”, voorstellen als zijn “engelen”. En dit is werkelijk de massale misleiding en identiteitsdiefstal die satan heeft voorbereid, want veel mensen zullen deze bedrieger “Yahweh” noemen.

Hoe meer mensen UFO’s en buitenaardse wezens bestuderen, hoe meer zij zich realiseren dat deze het kwaad zijn, en dat zij in feite mensen opeten. De meeste mensen zouden niet proberen bevriend met hen te raken als ze wisten dat het demonen zijn. Maar zij rekenen op deze leugen om hun wereldregering openlijk door hen te laten regeren. En de situatie is veel erger dan alles wat je ooit in de films hebt gezien. Er is alleen hoop in Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.

In de tijd van Yered kwamen 200 van zulke gezanten naar beneden en namen vrouwen van de zonen van de stoffelijke mens, en verwekten reuzen (1 Moshéh 6:4, Chanówkh hoofdstukken 78). De reuzen werden ter dood veroordeeld, en uit hen kwamen de boze geesten voort, de geesten van de kwaadaardigen. Deze geesten van de zonen van de gevallen gezanten zijn geallieerd met deze gastheren van sâţâ´n, en deze “aliens” willen hun neven lichamen verschaffen om te bewonen, waarschijnlijk om hen bij te staan in hun strijd. Mensen bezitten is niet genoeg, omdat mensen vrij kunnen komen door in de Waarheid te geloven of door te sterven, dus zijn zij van plan te klonen omdat zij een onbezet lichaam nodig hebben. Dit is de reden waarom zij mensen ontvoeren, om weefselmonsters te verzamelen van geschikte gastheren om te klonen voor hun geplande ras (Chanówkh 15:1016:1 zie hieronder), en dit is ook hoe zij hun gekloonde embryo’s zouden implanteren in onwetende of misschien instemmende draagmoeders. Deze gekloonde incarnaties van boze geesten zullen worden gemaakt tijdens de tijden van de slachting, om te leven tijdens het seizoen van het oordeel.

Chanówkh 15:8 “De reuzen nu, die uit geest en vlees geboren zijn, zullen op aarde “boze geesten” genoemd worden, en hun woonplaats zal op aarde zijn.(9) De boze geesten zullen uit hun vlees voortkomen, omdat zij uit mensen geboren zijn en hun begin en hun eerste grondslag uit de reine Hoeders is voortgekomen. De boze geesten zullen op de aarde zijn, en zij zullen “de geesten der bozen” worden genoemd.(10) De woonplaats van de geesten van de hemel zal in de hemel zijn; maar op de aarde zal de woonplaats zijn van de aardse geesten, die op de aarde zijn voortgebracht.

(9) “De geesten van de reuzen zullen zijn als tirannen*, die op aarde zullen kwellen, onderdrukken, binnendringen, bestrijden en vernietigen en

* De betekenis van Nephiylím is kerels, bullebakken en tirannen.

(10) “Zij zullen jammerklachten veroorzaken. Hoewel zij niet zullen eten, zullen zij hongerig en dorstig zijn [Luwqá’ 11:24], en zij zullen schade aanrichten, en deze geesten zullen opstaan tegen de zonen van de stoffelijke mens en tegen de vrouwen, want zij komen uit hen voort tijdens de dagen van slachting en vernietiging.

16:1 ‘Na de dood van de reuzen, wanneer hun geesten uit hun lichamen vertrekken, zal hun vlees [ras] voor het oordeel worden vernietigd. Zo zullen zij vergaan, tot de dag van de grote voleinding van het grote oordeel, waarin het tijdperk zal eindigen voor de Wachters en de oneerbiedigen en je [de 200 gevallen gezanten] zult geheel en al verteerd worden.’

Bron: https://www.yahwehyahuwshua.org/

Share