1 Moshéh 1

1 Moshéh (Mozes) 1

De schepping

1. In het begin schiep YAHWEH de hemel en de aarde.
2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van YAHWEH zweefde boven het water.
3. En YAHWEH zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4. En YAHWEH zag het licht dat het goed was; en de Almachtige maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
5. En YAHWEH noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
6. En YAHWEH zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!
7. En YAHWEH maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.
8. En YAHWEH noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.
9. En YAHWEH zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
10. En YAHWEH noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en YAHWEH zag dat het goed was.
11. En YAHWEH zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.
12. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En YAHWEH zag dat het goed was.
13. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.
14. En YAHWEH zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!
15. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.
16. En YAHWEH maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.
17. En YAHWEH plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
18. om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En YAHWEH zag dat het goed was.
19. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.
20. En YAHWEH zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!
21. En YAHWEH schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En YAHWEH zag dat het goed was.
22. En YAHWEH zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde!
23. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.
24. En YAHWEH zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
25. En YAHWEH maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En YAHWEH zag dat het goed was.
26. En YAHWEH zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
27. En YAHWEH schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van YAHWEH schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28. En YAHWEH zegende hen en YAHWEH zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
29. En YAHWEH zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
30. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31. En YAHWEH zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Maleachi 4 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 2

Share