42

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 42

42:1 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o Elohim!
42:2 Mijn ziel dorst naar Elohim, naar de levende Elohim. Wanneer zal ik binnengaan om voor Elohims aangezicht te verschijnen?
42:3 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw Elohim?
42:4 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Elohims huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.
42:5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op Elohim, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
42:6 O mijn Elohim, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte Mizar.
42:7 Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
42:8 Maar Yahweh zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; ’s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de Elohim van mijn leven.
42:9 Ik zeg tegen Elohim: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand?
42:10 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw Elohim?
42:11 Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op Elohim, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn Elohim.

Psalm 41 | Psalmen | Psalm 43

Share