Enoch 55

Chanówkh (Enoch) 55

Post-millennial aanval, Tweede schudding

1. Hierna keek ik naar een ander leger van voertuigen met mannen erin. 2. En zij kwamen op de wind [YchezqË´’l 38] uit het oosten, uit het westen en uit het zuiden. [Openbaring 20:9] 3. Het geluid van het lawaai van hun voertuigen werd gehoord. 4. En toen dat lawaai plaatsvond, merkten de reinen dat de pilaren van de aarde zich van hun plaats bewogen en het geluid dat werd voortgebracht werd gehoord van het ene uiterste tot het andere uiterste van de hemel gedurende dezelfde dag. [Chaggáy 2:6-9, `Ivríym 12:26-29] 5. En toen bogen zij zich allen neer en aanbaden de Vorst der geesten. 6. Dit is het einde van de tweede parabel.

Enoch 54 | Enoch | Enoch 56

Share