1 Samuel 19

1 Samuel 19

Saul wil David doden

1. Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden. Maar Jonathan, de zoon van Saul, was David zeer genegen. 2. Jonathan vertelde David: “Mijn vader Saul probeert je te doden; welnu, wees morgenochtend toch op je hoede, houd je verborgen en verstop je. 3. Maar ik zal naar buiten gaan en naast mijn vader gaan staan op het veld waar je bent. Ik zal met mijn vader over je spreken en zien wat het wordt; dat zal ik je vervolgens vertellen.”

4. En Jonathan sprak met zijn vader Saul goed over David en zei tegen hem: “Laat de koning niet zondigen tegen zijn dienaar David. Hij heeft immers niet tegen jou gezondigd, en wat hij doet is heel goed voor jou. 5. Hij heeft zijn leven immers in de waagschaal gesteld en de Filistijn verslagen. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft voor heel Israël een grote verlossing teweeggebracht. Je hebt het gezien en bent er blij mee geweest. Waarom zou je dan tegen onschuldig bloed zondigen, door David zonder reden te doden?” 6. Saul luisterde naar de stem van Jonathan en Saul zwoer: “Zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` leeft, hij zal niet gedood worden!” 7. Jonathan riep David en Jonathan vertelde hem al deze woorden. Jonathan bracht David naar Saul, en hij was in zijn tegenwoordigheid zoals voorheen.

David vlucht

8. Er kwam opnieuw oorlog. David trok ten strijde, streed tegen de Filistijnen en bracht hun een grote slag toe. Zij vluchtten voor hem weg. 9. Maar de boze geest kwam over Saul. Hij zat in zijn huis en zijn speer was in zijn hand, en David tokkelde op de harp. 10. Toen probeerde Saul David met de speer aan de wand te spietsen, maar hij ontweek Saul, zodat de speer de wand trof. In die nacht vluchtte David en ontkwam. 11. Maar Saul stuurde boden naar het huis van David om hem te bewaken en om hem ’s morgens te doden. Michal, zijn vrouw, vertelde David echter: “Als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen gedood.” 12. Michal liet David door een venster neer. Hij ging op de vlucht en ontkwam. 13. Michal nam vervolgens een afgodsbeeld en legde het in het bed. Zij legde een geitenvel aan het hoofdeinde ervan en dekte het met een kleed toe. 14. Saul stuurde boden om David te halen, maar zij zei: Hij is ziek. 15. Toen stuurde Saul de boden om David te zien te krijgen, en hij zei: Breng hem met bed en al naar mij toe om hem te doden! 16. Toen de boden kwamen, zie, er lag een afgodsbeeld in het bed en een geitenvel aan het hoofdeinde ervan. 17. Toen zei Saul tegen Michal: “Waarom heb je mij zo bedrogen en mijn vijand laten gaan, zodat hij ontkomen is?” Michal zei tegen Saul: Hij zei tegen mij: “Laat me gaan, waarom zou ik je doden?” 18. Zo vluchtte David en ontkwam. Hij kwam bij Samuel in Rama en vertelde hem alles wat Saul met hem gedaan had. Hij en Samuel gingen op weg en zij bleven in Najoth. 19. En men vertelde Saul: “Zie, David is in Najoth bij Rama.” 20. Toen stuurde Saul boden om David te halen. Die zagen een groep profeten bezig met profeteren, en Samuel stond daar en gaf hun leiding. De Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` kwam over de boden van Saul en ook zij begonnen te profeteren. 21. Toen men het Saul vertelde, stuurde hij andere boden, maar ook die begonnen te profeteren. Vervolgens stuurde Saul opnieuw boden, een derde groep, en ook die begonnen te profeteren. 22. Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en hij kwam bij de grote waterput die in Sechu is. Hij vroeg en zei: “Waar zijn Samuel en David?” Men zei hem: “Zie, zij zijn in Najoth bij Rama.” 23. Toen ging hij daarheen, naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` kwam ook op hem. En al profeterend ging hij verder, totdat hij in Najoth bij Rama kwam. 24. Ook hij trok zijn kleren uit, en ook hij profeteerde voor de ogen van Samuel. Hij lag daar zonder kleren, die hele dag en de hele nacht. Daarom zegt men: “Is Saul ook onder de profeten?”

1 Samuel 18 | 1 Samuel | 1 Samuel 20

Share