Jesaja 38

Jesaja 38

1. In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: “Zo zegt Yâ-hwéh: Regel de zaken van je huis, want je zult sterven en niet leven.” 2. Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot Yâ-hwéh 3. en zei: “Och Yâ-hwéh, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen.” En Hizkia huilde erg. 4. Toen kwam het woord van Yâ-hwéh tot Jesaja: 5. “Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt Yâ-hwéh, de Almachtige van je vader David: Ik heb je gebed gehoord, Ik heb je tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan je levensdagen toevoegen, 6. en Ik zal je uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen. 7. En dit zal voor jou het teken zijn van Yâ-hwéh, dat Yâ-hwéh dit woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: 8. Zie, Ik laat op de schaalverdeling van Achaz’ zonnewijzer de schaduw, die door de zon is gedaald, tien treden teruggaan.” En de zon ging de tien treden terug die ze op de schaalverdeling was gedaald. 9. Dit is het geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was: 10. Zelf zei ik: “Op de helft van mijn dagen moet ik heengaan; in de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn jaren.” 11. Ik zei: “Ik zal Yâ-hwéh, de Almachtige, niet zien in het land van de levenden; ik zal de mensen niet meer aanschouwen onder de inwoners van de wereld. 12. Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt, als een tent van een herder; ik heb mijn leven opgerold, zoals een wever doet, Hij snijdt mij af van het weefgetouw. Voordat de dag tot nacht wordt, zult U aan mij een einde gemaakt hebben. 13. Ik stelde het me voor, tot de morgen toe: als een leeuw, zo zal Hij al mijn beenderen breken. Voordat de dag tot nacht wordt, zult U aan mij een einde gemaakt hebben. 14. Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik, ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog: Yâ-hwéh, ik word neergedrukt; wees U mijn Borg! 15. Wat zal ik spreken? Zoals Hij mij heeft gezegd, heeft Híj het gedaan. Nu mag ik al mijn jaren gerust verdergaan, de bitterheid van mijn ziel te boven gekomen. 16. Yâ-hwéh, bij deze dingen leeft men, en in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want U hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. 17. Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest, want Ú hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen. 18. Immers, het graf zal U niet loven, de dood U niet prijzen; wie in de kuil neerdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen. 19. De levende, de levende, die zal U loven, zoals ik vandaag. De vader zal zijn kinderen met Uw waarheid bekendmaken. 20. Yâ-hwéh was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken, al de dagen van ons leven, in het huis van Yâ-hwéh.” 21. Jesaja had namelijk gezegd: “Laat men een klomp vijgen nemen en die als een pleister op de zweer leggen; dan zal hij genezen.” 22. En Hizkia had gezegd: “Wat is het teken dat ik naar het huis van Yâ-hwéh zal opgaan?”

Jesaja 37 | Jesaja | Jesaja 39

Share