41

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalmen hoofdstuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Psalm 41

41:1 Gezegend is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal Yahweh hem bevrijden.
41:2 Yahweh zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gezegend worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden.
41:3 Yahweh zal hem ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders.
41:4 Ik zei: Yahweh, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
41:5 Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen: Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan?
41:6 Als één van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen en zijn hart brengt onrecht bijeen; gaat hij naar buiten, dan spreekt hij daarover.
41:7 Allen die mij haten, mompelen tezamen over mij. Zij bedenken tegen mij wat slecht voor mij is en zeggen:
41:8 Verdorven praktijken kleven hem aan; wie zo neerligt, zal niet meer opstaan.
41:9 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt.
41:10 Maar u, O Yahweh, wees mij genadig, en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld.
41:11 Hierdoor weet ik dat U mij genegen bent: dat mijn vijand over mij niet zal juichen.
41:12 Want wat mij betreft, U ondersteunt mij in mijn oprechtheid, U plaatst mij voor Uw aangezicht, voor eeuwig.
41:13 Gezegend zij Yahweh, de Elohim van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen.

Share