84

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 84

84:1 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o Yahweh van de legermachten!
84:2 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van Yahweh; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende Elohim.
84:3 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, o Yahweh van de legermachten, mijn Koning en mijn Elohim.
84:4 Gezegend zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Sela.
84:5 Gezegend de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.
84:6 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij Elohim tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
84:7 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor Elohim in Sion.
84:8 O Yahweh, Elohim van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o Elohim van Jakob. Sela.
84:9 O Elohim, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
84:10 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn Elohim dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
84:11 Want Elohim, Yahweh, is een zon en een schild, Yahweh zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.
84:12 Yahweh van de legermachten, gezegend de mens die op U vertrouwt.

Psalm 83 | Psalm 85

Share