Lied 117

Lied (Psalm) 117

1. Loof Yâ-hwéh, alle naties: prijs Hem, alle volken. 2. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van Yâ-hwéh is voor eeuwig. Loof Yâ-hwéh. Halleluja!

Psalm 116 | Psalmen | Psalm 118

Share