117

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 117

117:1 Loof Yahweh, alle naties: prijs Hem, alle volken.
117:2 Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van Yahweh is voor eeuwig. Loof Yahweh.

Psalm 116 | Psalm 118

Share