Lied 96

Lied (Psalm) 96

1. O zing voor Yâ-hwéh een nieuw lied, zing voor Yâ-hwéh, heel de aarde. 2. Zing voor Yâ-hwéh, zegen Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn redding van dag tot dag. 3. Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen. 4. Want Yâ-hwéh is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle machtigen. 5. Want al de machtigen van de volken zijn idolen, maar Yâ-hwéh heeft de hemel gemaakt. 6. Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn pure plaats. 7. Geef Yâ-hwéh, geslachten van de volken, geef Yâ-hwéh eer en macht. 8. Geef Yâ-hwéh de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven. 9. Buig je neer voor Yâ-hwéh in Zijn heerlijke pure plaats; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. 10. Zeg onder de heidenvolken: Yâ-hwéh regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 11. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. 12. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen 13. voor het aangezicht van Yâ-hwéh, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

Psalm 95 | Psalmen | Psalm 97

Share