96

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 96

96:1 O zing voor Yahweh een nieuw lied, zing voor Yahweh, heel de aarde.
96:2 Zing voor Yahweh, zegen Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.
96:3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.
96:4 Want Yahweh is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle elohim.
96:5 Want al de elohim van de volken zijn afgoden, maar Yahweh heeft de hemel gemaakt.
96:6 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom.
96:7 Geef Yahweh, geslachten van de volken, geef Yahweh eer en macht.
96:8 Geef Yahweh de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven.
96:9 Buig u neer voor Yahweh in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.
96:10 Zeg onder de heidenvolken: Yahweh regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.
96:11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat.
96:12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen
96:13 voor het aangezicht van Yahweh, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

Psalm 95 | Psalm 97

Share