Enoch 8

Enoch 8

1. Bovendien leerde ‘Asa’el de mannen zwaarden te maken, en messen van ijzer, en schilden en borstplaten van koper, het vervaardigen en polijsten van goud, en het bewerken van zilver voor armbanden en andere sieraden. Hij leerde de vrouwen over antimoon, het gebruik van verf, het verfraaien van de wenkbrauwen, het gebruik van stenen van elke waardevolle en uitgelezen soort, en allerlei verfstoffen, zodat de wereld veranderde. 2. Oneerbiedigheid nam toe; ontucht nam toe; en zij overtraden en bedierven al hun wegen. 3. Shemiychâzâ´h onderwees alle tovenaars, en verdelers van wortels: 4. Harmoni onderwees het breken van toverspreuken, hekserij, magie en wichelarij, 5. Baraq’el onderwees de waarnemers van de sterren(8), 6. Kokab’el onderwees de voorspellingen van de sterren, Zeq’el die van de bliksemschichten, -el onderwees hun betekenissen; 7. Ar’taqoph onderwees de tekenen van de aarde, Shamsi’el onderwees de voorspellingen van de lichtbol, 8. En Sahari’el onderwees die van de maan, 9. Terwijl een deel van de mensen werd vernietigd, steeg hun geroep op naar de hemel.

(8) Waarnemers van de sterren. Astrologen (Charles, p. 67).

Enoch 7 | Enoch | Enoch 9

Share