131

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 131

131:1 Yahweh, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.
131:2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.
131:3 Israël, hoop op Yahweh, van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 130 | Psalm 132

Share