Enoch 104

Chanówkh (Enoch) 104

1. Ik zweer jou, rechtvaardige, dat in de hemel de afgezanten je goedheid optekenen voor de Waardigheid van Yâ-hwéh de Almachtige. 2. Heb hoop, al werd je eerst geteisterd door de rampspoed en het lijden, nu zul je schitteren als de hemellichten. Je zult verschijnen en je zult schitteren, en de poorten van het Koninkrijk zullen zich voor jou openen. Roep met je geroep om gerechtigheid en het zal zich voor je openbaren, want al je verdrukking zal worden bezocht door de bestuurders en door allen die degenen, die jou bedriegen, hebben geholpen. 3. Heb hoop en verloochen je hoop niet [“Yâhuwshúa`” – `Ivríym 10:23, 26], want je zult een grote vreugde genieten, zoals die van de gezanten in de hemel. Hoe je je ook gedraagt, je zult je op de Dag van de Grote Afscheiding [~6de zegel] niet hoeven te verbergen, je zult niet voor overtreders worden aangezien [1 Korintiërs 3:11-15]; de afscheiding van de Eeuwige zal voor alle naturen van de wereld ver van jou afvallen. 4. Vreest dus nu niet, o rechtvaardigen, wanneer je de overtreders ziet groeien in kracht en voorspoed in hun wegen, 5. en vereenzelvig je niet met hen; maar houd je op een afstand van hun geweld, want je zult met de schare der hemelen vereenzelvigd worden. [2 Korintiërs 6:14] Hoewel jij overtreders zegt: “Geen van onze fouten zal in aanmerking worden genomen of worden opgetekend.” Toch worden je fouten dagelijks opgetekend. 6. En wees verzekerd door mij, dat licht en duisternis, dag en nacht, al je overtredingen bekijken. Wees niet oneerbiedig in je hart; lieg niet en verander het Woord van de Waarheid niet, en beschuldig het Woord van de Zuivere en de Grote niet als vals. Aanschouw je aanbeden beelden niet, want al je leugens en oneerbiedigheid zullen niet voor recht worden toegerekend, maar als een grote dwaling (overtreding).

De overtreders zullen het Woord veranderen en de leugen, het schepsel, scheppen (Romeinen 1:17-25)

7. Nu, ik ken dit geheim: de overtreders zullen het Woord der Waarheid (Yâhuwshúa`) in vele vormen veranderen en vervalsen 8. en zij zullen kwaadaardige woorden verkondigen; zij zullen liegen en een groot Schepsel maken(83) en zij zullen boekrollen schrijven op hun eigen woorden!

Het Schriftherstel voorspeld

Maar als zij Mijn Woord correct in hun eigen talen zullen schrijven 9. en als zij Mijn Woorden niet veranderen noch afkorten, maar ze allemaal correct schrijven, zal Ik dat alles eerst in hun voordeel getuigen. 10. Een ander geheim ken ik ook: de Schriften zullen aan de rechtvaardigen en wijzen worden gegeven om vreugde, integriteit en grote wijsheid mee te delen. De Schriften zullen hun worden gegeven, zij zullen geloven, 11. en zij zullen zich daarin verheugen; en alle rechtvaardigen zullen gelukkig worden, wanneer zij daaruit alle wegen der gerechtigheid leren(84).

(83) Letterlijk: “een groot schepsel maken”, maar de Spaanse vertaling heeft “grote leugens uitvinden”. Beide zijn waar, maar deze manier geeft beter weer hoe Romeinen 1:21-25 spreekt over de valse namen (woorden van mensen – 1 Thessaloníkeans 2:13) en de gezalfde van de Leugen [antichrist].
(84) Het herstel van de Schriften met Zijn Woorden, Yâ-hwéh, Yâhuwshúa`, en Zijn titels.

Enoch 103 | Enoch | Enoch 104A

Share