Je ogen behoeden in de beeldcultuur

Onze ogen bewakenToen mijn vader een kind was, was er geen TV. Hij luisterde naar “The Shadow” en honkbalwedstrijden op de radio. Toen ik een kind was, hadden we in totaal 13 tv-zenders die om middernacht uit de lucht gingen. In Tulsa zou de TV na middernacht alleen nog maar een beeld uitzenden van een Indiaas opperhoofd met lichtbundels die uit zijn hoofd straalden. Nu zijn er 8 ziljoen zenders die continu uitzenden. Er zijn Netflix, Hulu, Amazon en on demand stations, om nog maar te zwijgen van YouTube en Facebook en duizenden apps om onze ogen te voeden.

Niet alleen is het aantal visuele stimulansen vermenigvuldigd, maar de seksuele inhoud in de media is ook toegenomen. Ik klink hier als een oude man, maar toen ik een kind was, was er heel weinig seksuele inhoud op TV. Het ergste was dat het af en toe een aflevering was van ‘The Andy Griffith Show’ waar Andy en Barney toevallig een paar vlotte dames tegenkwamen die hoge hakken droegen, veel make-up en mooie hoeden. Af en toe zou je weten dat Barney en Thelma Lou aan het kussen waren geweest omdat Barney lippenstift op zijn wangen zou hebben gesmeerd en zijn haar een warrige puinhoop zou zijn. Maar de TV was over het algemeen vrij zuiver, bevolkt door ‘The Lone Ranger’, ‘Beaver’, en ‘My 3 Sons’. Het is vandaag de dag heel anders.

Solomon’s waarschuwing aan zijn zoon in Spreuken is het waard om over na te denken:
Laat je ogen recht naar voren kijken, en je blik recht voor je. Spr 4:25

Onze ogen zijn de poort van onze ziel. Satan zal ons verleiden vanuit elke hoek die hij kan, en onze ogen zijn geen uitzondering.

Vergeet niet hoe Satan Eva ertoe bracht om naar de verboden vrucht te kijken.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. (Genesis 3:6)

Eva liet haar ogen niet direct naar voren kijken en haar blik was recht voor haar.

Toen David op zijn dak zat en naar beneden keek en een vrouw zag baden, keek hij niet weg. Ook hij liet zijn ogen niet direct naar voren kijken en zijn blik was recht voor hem. Met andere woorden, hij vluchtte niet voor de verleiding. Dus als Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ons zegt: “Laat je ogen direct naar voren kijken en je blik recht voor je,” zegt Hij ons dat we ons hart moeten bewaken door te kijken naar waar we ons aan blootstellen.

Mannen, we moeten onze ogen bewaken. Yâhuwshúa` de Gezalfde zei dat als we een vrouw wellustig aankijken, we overspel in ons hart plegen. Overspel! Dat is ernstig. Het is misschien gewoon een wellustige blik. Het duurt misschien maar een paar seconden, maar het is een ernstige zonde. Bewaak je je ogen op het werk? Als je rijdt? Keer je je af van onzuivere reclamespots op TV of zet je ze uit? Misschien hou je niet van pornografie, maar geef je toe aan de lusten op “mindere” manieren. Maar vergeet niet dat het overspel van het hart is. Het is triest, maar je kunt niet eens naar een voetbalwedstrijd kijken zonder een afstandsbediening.

Mijn vriend Bob (naam veranderd om de onschuldigen te beschermen) was altijd waakzaam om zijn kinderen te beschermen als ze TV keken. Als er iets onrein aankwam en hij had geen afstandsbediening bij de hand, dan sprong hij voor de TV en schreeuwde “Ah-bah-bah-bah-bah!” om zowel het beeld als het geluid van de ogen en oren van zijn kinderen te bedekken. Op een dag, een paar jaar geleden, keek hij met een paar van zijn volwassen kinderen naar een zondagmiddagmatinee in een lokaal theater. Er kwam een ongepaste scène in de film. Bob begon automatisch te schreeuwen, “Ah-bah-bah-bah-bah!” en betrapte zichzelf toen. Een van zijn kinderen fluisterde een beschaamd, “Paaa! Ik ben nu 22.” Gelukkig waren er niet veel mensen in het theater, maar een aantal nieuwsgierige hoofden draaide zich om om de bron van de “bahs” te zien. Oude gewoontes verleer je moeilijk. Maar Bob’s instinct was om zijn kinderen en zichzelf te beschermen tegen verleiding.

Spreuken 6:25 zegt:
Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden.

Onze harten zijn verbonden met onze ogen. We bewaken ons hart door onze ogen te bewaken. Laten we waakzaam zijn, mannen en vrouwen. Laten we streven naar zuiverheid van hart en ogen.

Bid! Als je door de stad loopt of door de hal op het werk, zeg dan: “Yâhuwshúa`, hou me schoon en zuiver. Help me niet te begeren.” Als je het moeilijk hebt, laat dan een paar vrienden voor je bidden. Herinner jezelf eraan dat lust dodelijk is voor je ziel. En blijf vaak stilstaan bij de schoonheid en majesteit van Yâhuwshúa` de Gezalfde. Verlang naar Zijn schoonheid. Vraag Yâhuwshúa` om je te bevredigen. Lust zal je niet bevredigen. Maar Yâhuwshúa` wel.

Wees als Bob. Wees waakzaam. Waarschijnlijk hoef je niet te zeggen “Ah-bah-bah-bah-bah!” in het theater. Maar beter overboord gaan met voorzichtigheid dan over de rand gaan in lust.

Lees op deze Engelstalige site waarom wij Yâ-hwéh Yâhuwshúa` schrijven.

Vertaald van Guarding Our Eyes in a Visual Culture met DeepL Translator (gratis versie). Afbeelding van dpexcel via Pixabay.

Share

Je hebt Yâhuwshúa` nodig!

Tijd om te etenJe weet misschien nog niet half, hoe erg jij Yâhuwshúa` de Gezalfde nodig hebt. Ik praat vaak met mensen over Yâ-hwéh en Yâhuwshúa`, en dan hoor je vaak: “Dat is niks voor mij”.

Maar mensen, die dat zeggen en denken, beseffen niet dat Yâhuwshúa` ook voor hen mens geworden is, ook voor hen heeft geleden, is bespuugd, bespot, gegeseld, zijn baard uitgetrokken, een loodzwaar kruis heeft moeten dragen, aan het kruis genageld, spijkers door handen en voeten, naakt aan het kruis gehangen, met een speer doorstoken in zijn hart, al zijn bloed vergoten en gestorven aan het kruis.
Yâhuwshúa` heeft er voor gekozen, vrijwillig, om mens te worden en dit voor de mensen te doen, terwijl Hij van te voren wist dat dat met Hem ging gebeuren.

Waarom heeft Yâhuwshúa` dat voor mij gedaan, zal je je nu misschien afvragen.
Omdat alle mensen zondaars zijn, ik, jij, iedereen. Geen een uitgezonderd. De enige die zonder zonden was, was Yâhuwshúa` zelf.
Zonde zijn alle dingen waar we tegen ons geweten in dingen hebben gedaan, van wat we eigenlijk wisten dat ze niet goed waren. Dingen waarin we ongehoorzaam waren aan Yâ-hwéh’s wetten. Dingen waar we Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, onszelf en andere mensen pijn mee hebben gedaan, benadeeld of zelfs kapot gemaakt, geestelijk of lichamelijk.

Door die zonde waarin alle mensen die ooit op de aardbodem leefden in betrokken waren, dus ook jij en ik, daarvoor werd Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ontzettend boos.
Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is puur, en Hij haat zonde en ongerechtigheid.
Door de zonde is ook de dood en ziekte in de wereld gekomen.
Maar erger nog, door de zonde zijn wij op weg naar de hel. Alle mensen die in zonde leven zijn op weg naar de hel, als gevolg van hun zonde en ongerechtigheid, jij ook. Tenzij je Yâ-hwéh Yâhuwshúa` elke dag gehoorzaamt, niet als een slaaf, maar omdat je inziet dat het volgen van Yâhuwshúa` jezelf gelukkiger maakt en het leven op aarde daardoor meer op het leven als in een paradijs gaat lijken in plaats van als leven in een hel zoals nu het geval is. Als elke uitverkoren gelovige Yâhuwshúa` gehoorzaamt dan is het hier een hemel op aarde.

Daarvoor is Yâhuwshúa` naar de aarde gekomen 2000 jaar geleden. Hij houdt van de mensheid, Hij houdt van jou en mij.
Daarom is Hij naar de aarde gekomen, om ons te redden. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, voor eeuwig in de hel.
Daarvoor is Hij bereid geweest te sterven aan het kruis, daarvoor is Hij door dat lijden heen gegaan voor jou en mij. Daarvoor is Hij opgestaan uit de dood en is Hij opgestegen ten hemel om ons een woning te maken in de hemel. Hij heeft onze straf die wij verdienden op Zich genomen. Zodat wij met Yâ-hwéh Yâhuwshúa` verzoend konden zijn. Zodat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` niet meer boos hoeft te zijn over onze zonden.

Hoe kunnen wij dat nu ontvangen, die redding?
De Geschriften spreken over het erkennen dat je een zondaar bent, het erkennen dat je Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ongehoorzaam bent geweest, en Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, jezelf en anderen met je zonden pijn hebt gedaan. De Geschriften spreken over het komen tot berouw en bekering. Berouw is zo een erge spijt hebben van je zonden, dat je ze nooit meer wil doen. Bekering is een beslissing nemen met heel je hart, dat je je afkeert van je zondige, egoïstische levensstijl en een ommekeer maakt van 180 graden richting Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Dat je beseft dat je Yâhuwshúa` nodig hebt als Redder, dat je gelooft dat Hij de Machtige is, en dat Yâ-hwéh hem uit de doden heeft opgewekt. Dat je Yâhuwshúa` erkent als je Kracht en Hem vanaf dat moment gaat gehoorzamen ook als jouw Machtige. Op het moment dat je deze, echte, oprechte beslissing neemt, met heel je hart, plaatst Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zijn zuivere Geest in jou. De Geschriften zeggen dan, dat als je Zijn Geest hebt ontvangen, je opnieuw geboren bent, een nieuwe schepping.
Dan ontvang je eeuwig leven bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en ga je niet meer verloren in de hel.
Dan heb je het vooruitzicht op de hemel waar geen pijn meer is, geen verdriet, ziekte, moeite of dood.
Als je deze oprechte keuze hebt gemaakt, kom je in een relatie met Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, ga je Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ervaren in je leven, wat je van tevoren nog nooit hebt gehad waarschijnlijk. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` wordt je Vader en gaat je met alles helpen en jouw kracht geven. Je zult zien dat het leven, nadat je de keuze hebt gemaakt, een triljoen keer beter wordt als voorheen. Niet dat je nooit meer door moeilijke dingen heen gaat, maar omdat je nu door alles heen mag gaan samen met Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, jouw Vader en vriend!

Lees op deze Engelstalige site waarom wij over Yâ-hwéh Yâhuwshúa` schrijven.

Share

Je hebt een afspraak met Yâhuwshúa`

Vriend/vriendin, misschien leef je je leven zonder te weten; je hebt een afspraak met Yâhuwshúa`! Er is ons een leven gegeven te leven, niemand weet hoe lang dat duurt. Misschien leef je nog heel lang, ik hoop van wel, echter het kan nu ook je laatste dag zijn. Niemand weet wanneer zijn/haar laatste uur heeft geslagen! Je hebt misschien nog allerlei plannen, nog allerlei dromen, ja misschien nog allerlei goede voornemens… morgen ga ik……. zonder te beseffen dat die morgen misschien nooit meer zal komen. Je hebt een afspraak met Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, na dit leven zal eenieder voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa’s troon verschijnen. Man of vrouw, oud of jong, dik of dun. Je zal in Zijn licht, Zijn heerlijkheid, Zijn puurheid moeten verschijnen. Er is geen ontkomen aan, je kunt dit niet ontvluchten. Alles zal aan het licht komen, elke daad, goed of kwaad, elke emotie, elke gedachte zal aan het licht komen. Yâ-hwéh Yâhuwshúa’s licht zal erop schijnen, ja tot in het donkerste kamertje van je hart. Elke zonde zal aan het licht komen. Zijn Zoon Yâhuwshúa` zal en moet rechtvaardig oordelen. Elke zonde die niet vergeven, elke zonde die niet uitgewist is door het bloed van het Lam, zal geoordeeld worden. Ieder mens die niet geschreven is in het boek van het Lam, zal geoordeeld worden. STAAT JE NAAM GESCHREVEN IN HET BOEK DES LEVENS? Hier kom je in, als je gelooft in Yâhuwshúa` de Gezalfde en Hem gehoorzaamt. Als je uitverkoren bent door Hem. Omdat je niet weet of je uitverkoren bent of niet, neem dan Yâhuwshúa` de Gezalfde aan, ja bekeer jezelf van jouw zonde en ongehoorzaamheid met Zijn hulp. Dan worden AL jouw zonden vergeven en uitgewist door het bloed van Yâhuwshúa` de Gezalfde. Witter dan sneeuw zal je zijn. Je hebt een afspraak met Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, voor Zijn grote, heilige troon zal je moeten verschijnen! Sta je dan recht voor Yâ-hwéh Yâhuwshúa`? Heb je jezelf met Hem verzoend? Dan zal je de eeuwigheid bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa` spenderen in Zijn liefde. Zijn jouw zonden vergeven en uitgewist, of zullen ze dan pas aan het licht komen??? Maak vandaag de keuze om met Yâ-hwéh Yâhuwshúa` in het reine te komen, morgen is er misschien niet meer…
Lees de reden waarom we de namen Yâ-hwéh en Yâhuwshúa` gebruiken (in plaats van God, Jezus Christus en Heer) op www.yahuwshua.org Deze site is in de Engelse taal.

Share