Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terug!

Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terugOpeens zal het gebeuren
Misschien al heel snel. Zoals de bliksem flitst van de ene kant van de hemel naar de andere, zo plotseling zal Yâ-hwéh Yâhuwshúa terugkomen. Uit de hemel, naar deze aarde, als Koning. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Iedereen zal Hem zien.

Van Yâhuwshúa heb je misschien wel eens gehoord
Hij leefde 2000 jaar geleden op deze aarde.
Hij werd gekruisigd, om zo de straf voor onze zonden (overtredingen van de wet van de hemelse Vader Yâ-hwéh) te betalen. Maar Hij werd weer levend en stond op uit het graf.

Korte tijd later, zo vertellen de Geschriften, ging Yâhuwshúa vanaf de Olijfberg omhoog naar de hemel.
En weet je wat er toen gebeurde? Bij de discipelen, die Yâhuwshúa nakeken, stonden opeens twee engelen. Die zeiden dat Yâhuwshúa de Gezalfde eenmaal op dezelfde manier terug zal komen naar deze aarde.

De engelen noemden geen jaartal wanneer dat zal gebeuren. Maar dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt, is zeker. En misschien al heel snel! We zien daar in onze tijd tal van aanwijzingen voor, omdat voorzeggingen van de Schriften vervuld worden. Bijvoorbeeld:

  • de terugkeer van het Joodse volk naar Israël
  • de verspreiding van de boodschap van de Geschriften over de hele wereld
  • oorlogen en rampen

Wanneer Yâhuwshúa komt, zal iedereen Hem zien.Weet je, wanneer Yâ-hwéh Yâhuwshúa de Gezalfde komt, zal iedereen Hem zien
Ook degenen die al gestorven zijn. Zij zullen namelijk weer levend worden. Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terug op de Olijfberg, zegt de Schriften. En iedereen die in Hem gelooft, zal voor altijd bij Hem zijn.

Misschien denk je:
‘Ze zeggen al zolang dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa terug komt, maar het gebeurt gewoon niet. Alles blijft hetzelfde. Waarom zou ik dit geloven? Bewijs het maar.’

In de Geschriften kom je deze gedachten ook al tegen. Lees maar: ‘Er is toch beloofd dat de Gezalfde zou komen.

Waar blijft Hij dan?
Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is.’ (2 Petrus 3:4).

Het antwoord van de apostel Petrus op deze opmerkingen is interessant. Hij stelt: ‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ (2 Petrus 3:9). En in het volgende vers voegt hij er aan toe: ‘Maar de grote dag van Yâ-hwéh komt net zo onverwacht als een dief.’

Het lijkt er misschien op dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa Zijn komst uitstelt, maar dat is beslist niet zo!
Petrus schrijft dit met grote nadruk: het is nog niet zover, omdat de Vader niet wil dat iemand verloren gaat. Vandaar ook dat je dit vandaag leest. Zie dit als een speciale gift van onze Vader. Hij kijkt uit naar het moment dat ook jij in Yâhuwshúa, Zijn Zoon, gaat geloven en dat je accepteert dat zijn echte dubbelnaam Yâ-hwéh Yâhuwshúa is (Yâhuwshúa is Yâ-hwéh). Wacht daar niet mee tot Hij op de Olijfberg verschijnt. Dan is het te laat en zal je vanwege je zonden voor altijd van Hem gescheiden zijn.

Ga naar Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Geloof in Hem. Hij roept ook jou. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven en zal eenmaal voor altijd bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa zijn.

HIJ KOMT !

Share

Reacties zijn uitgeschakeld.