Je hebt Yâhuwshúa` nodig!

Tijd om te etenJe weet misschien nog niet half, hoe erg jij Yâhuwshúa` de Gezalfde nodig hebt. Ik praat vaak met mensen over Yâ-hwéh en Yâhuwshúa`, en dan hoor je vaak: “Dat is niks voor mij”.

Maar mensen, die dat zeggen en denken, beseffen niet dat Yâhuwshúa` ook voor hen mens geworden is, ook voor hen heeft geleden, is bespuugd, bespot, gegeseld, zijn baard uitgetrokken, een loodzwaar kruis heeft moeten dragen, aan het kruis genageld, spijkers door handen en voeten, naakt aan het kruis gehangen, met een speer doorstoken in zijn hart, al zijn bloed vergoten en gestorven aan het kruis.
Yâhuwshúa` heeft er voor gekozen, vrijwillig, om mens te worden en dit voor de mensen te doen, terwijl Hij van te voren wist dat dat met Hem ging gebeuren.

Waarom heeft Yâhuwshúa` dat voor mij gedaan, zal je je nu misschien afvragen.
Omdat alle mensen zondaars zijn, ik, jij, iedereen. Geen een uitgezonderd. De enige die zonder zonden was, was Yâhuwshúa` zelf.
Zonde zijn alle dingen waar we tegen ons geweten in dingen hebben gedaan, van wat we eigenlijk wisten dat ze niet goed waren. Dingen waarin we ongehoorzaam waren aan Yâ-hwéh’s wetten. Dingen waar we Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, onszelf en andere mensen pijn mee hebben gedaan, benadeeld of zelfs kapot gemaakt, geestelijk of lichamelijk.

Door die zonde waarin alle mensen die ooit op de aardbodem leefden in betrokken waren, dus ook jij en ik, daarvoor werd Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ontzettend boos.
Yâ-hwéh Yâhuwshúa` is puur, en Hij haat zonde en ongerechtigheid.
Door de zonde is ook de dood en ziekte in de wereld gekomen.
Maar erger nog, door de zonde zijn wij op weg naar de hel. Alle mensen die in zonde leven zijn op weg naar de hel, als gevolg van hun zonde en ongerechtigheid, jij ook. Tenzij je Yâ-hwéh Yâhuwshúa` elke dag gehoorzaamt, niet als een slaaf, maar omdat je inziet dat het volgen van Yâhuwshúa` jezelf gelukkiger maakt en het leven op aarde daardoor meer op het leven als in een paradijs gaat lijken in plaats van als leven in een hel zoals nu het geval is. Als elke uitverkoren gelovige Yâhuwshúa` gehoorzaamt dan is het hier een hemel op aarde.

Daarvoor is Yâhuwshúa` naar de aarde gekomen 2000 jaar geleden. Hij houdt van de mensheid, Hij houdt van jou en mij.
Daarom is Hij naar de aarde gekomen, om ons te redden. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, voor eeuwig in de hel.
Daarvoor is Hij bereid geweest te sterven aan het kruis, daarvoor is Hij door dat lijden heen gegaan voor jou en mij. Daarvoor is Hij opgestaan uit de dood en is Hij opgestegen ten hemel om ons een woning te maken in de hemel. Hij heeft onze straf die wij verdienden op Zich genomen. Zodat wij met Yâ-hwéh Yâhuwshúa` verzoend konden zijn. Zodat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` niet meer boos hoeft te zijn over onze zonden.

Hoe kunnen wij dat nu ontvangen, die redding?
De Geschriften spreken over het erkennen dat je een zondaar bent, het erkennen dat je Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ongehoorzaam bent geweest, en Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, jezelf en anderen met je zonden pijn hebt gedaan. De Geschriften spreken over het komen tot berouw en bekering. Berouw is zo een erge spijt hebben van je zonden, dat je ze nooit meer wil doen. Bekering is een beslissing nemen met heel je hart, dat je je afkeert van je zondige, egoïstische levensstijl en een ommekeer maakt van 180 graden richting Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Dat je beseft dat je Yâhuwshúa` nodig hebt als Redder, dat je gelooft dat Hij de Machtige is, en dat Yâ-hwéh hem uit de doden heeft opgewekt. Dat je Yâhuwshúa` erkent als je Kracht en Hem vanaf dat moment gaat gehoorzamen ook als jouw Machtige. Op het moment dat je deze, echte, oprechte beslissing neemt, met heel je hart, plaatst Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zijn zuivere Geest in jou. De Geschriften zeggen dan, dat als je Zijn Geest hebt ontvangen, je opnieuw geboren bent, een nieuwe schepping.
Dan ontvang je eeuwig leven bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en ga je niet meer verloren in de hel.
Dan heb je het vooruitzicht op de hemel waar geen pijn meer is, geen verdriet, ziekte, moeite of dood.
Als je deze oprechte keuze hebt gemaakt, kom je in een relatie met Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, ga je Yâ-hwéh Yâhuwshúa` ervaren in je leven, wat je van tevoren nog nooit hebt gehad waarschijnlijk. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` wordt je Vader en gaat je met alles helpen en jouw kracht geven. Je zult zien dat het leven, nadat je de keuze hebt gemaakt, een triljoen keer beter wordt als voorheen. Niet dat je nooit meer door moeilijke dingen heen gaat, maar omdat je nu door alles heen mag gaan samen met Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, jouw Vader en vriend!

Lees op deze Engelstalige site waarom wij over Yâ-hwéh Yâhuwshúa` schrijven.

Share

Reacties zijn uitgeschakeld.