Antiplan

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Lezen: Genesis 39:6-20
‘Kom bij me liggen,’ drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten. (vers 12)

Tegenwoordig kennen we hem als Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Jozef, die in de put zat, u weet wel. Nu zit hij met zijn droomjas in een musical. Dat bewijst de kracht van die oude bijbelverhalen. Jozefs verhaal raakt ons. Zo’n verhaal verzin je niet. Ook Jozef zelf kon dit niet zo bedenken, en dat is misschien wel de kern van deze geschiedenis. Deze jonge vent bereikte uiteindelijk alles wat een mens kan verlangen, zonder dat er een plan aan ten grondslag lag. Een vooraf uitgestippeld carrièretraject ontbrak volledig. Alles overkwam hem. Er was eerder sprake van een ‘antiplan’. Wat hij ook deed, het pakte telkens verkeerd uit. Hij stond voor dat antiplan en had niets anders dan de belofte van zijn droom. Psalm 119:9 werd eeuwen na hem opgeschreven, maar hij leerde er al uit: ‘Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.’ Dat zegende God, en daarin ligt onze troost.

HEER God, ik kan niet in uw plannen kijken. Dat hoeft ook niet. Uw woord is genoeg voor mij. Dank U daarvoor door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Ester 3, 4, 5; Handelingen 19:1-22

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Reacties zijn uitgeschakeld.